Terapia integralna. Ustawienia systemowe. Rozwój osobisty.         600 375 539     biuro@jejholistic.pl

W pracy terapeutycznej wykorzystuję moje blisko 25-letnie doświadczenie poszukiwania sposobów i metod podnoszenia jakości życia.

 

Miałam to wielkie szczęście, że mogłam uczyć się od cudownych, wielkich nauczycieli. Uczyłam się od wielu – różnych metod, różnych podejść.

Moje doświadczenie pokazuje, że liczy się człowiek, nie metoda. Dlatego zawsze pracując z każdą osobą podchodzę do Niej indywidualnie, szanując miejsce w którym jest i bogactwo jej osobowości – również te aspekty, które dla niej samej mogą być trudne.

Dobieram sposób pracy do człowieka i tematu, z którym przychodzi.
Dlatego podczas sesji często łączę różne podejścia – tak, by praca była jak najbardziej efektywna.

 

Filary mojej pracy:

Praca z oddechem – wyłania głównie zablokowania na poziomie ciała i emocji, będące efektem osobistych traum danej osoby; pozwala na pełną integrację nieprzeżytych trudnych doświadczeń.

Ustawienia systemowe – tu pracujemy z polem rodziny.
Nikt z nas nie jest osobnym atomem. Każdy z nas przyszedł na świat w jakiejś rodzinie i pole danej rodziny określa często nasze ograniczenia, ale i zasoby.

WHH – jest precyzyjną techniką pracy z traumą zarówno osobistą, jak i pokoleniową.

Dialog z głosem – jest techniką pracy z osobowością – tym kim jesteśmy  w efekcie wychowania i życiowych doświadczeń, pozwalającą na uwolnienie się spod niechcianego wpływu niektórych aspektów nas samych, a także na odnalezienie głęboko ukrytych wewnętrznych zasobów.

 

Kluczem w mojej pracy jest podejście holistyczne – traktujące człowieka jako integralną całość – ciała, umysłu, emocji, duszy.

I podejście systemowe – uznające , że każdy z nas jest nierozerwalnie połączony z polem rodziny, z której pochodzi.

 

Istotą mojej pracy jest towarzyszenie Ci w drodze do pełnej integracji wszystkich aspektów Ciebie – na poziomie Ciała, Umysłu, Emocji i Duszy.

 

Rezultatem jest bardziej, spójne, świadome, szczęśliwe życie.

 

Twoje własne szczęście i Twój własny sukces.